Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ενίσχυση τουριστικώνμικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτικήαναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους

Posted 1 3 16

Ποιους αφορά

  • Υφιστάμενες Τουριστικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και τουλάχιστον κατά μέσο όρο μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας στις 2 ή 3 τελευταίες χρήσεις.
  • Νέες Τουριστικές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015 και έχουν κατά μέσο όρο μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

Από 29/03/2016 έως 17/05/2016

 

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Ποιους αφορά

  • Υφιστάμενες Τουριστικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και τουλάχιστον κατά μέσο όρο μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας στις 2 ή 3 τελευταίες χρήσεις.
  • Νέες Τουριστικές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015 και έχουν κατά μέσο όρο μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Βασικές προϋποθέσεις:

  • να έχει συσταθεί έως τουριστική επιχείρηση, με επιλέξιμο για την δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015.
  • Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ της επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης
  • ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

 

Προϋπολογισμός

Από 15.000 € έως 150.000 €

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€).

 

Επιδότηση

40% και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

α/α

Τι Χρηματοδοτείται

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

2

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

 

3

Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας του περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

 

4

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό

5

Προβολή προώθηση

Μέχρι 15.000€

6

Λογισμικά – Υπηρεσίες Λογισμικού

Μέχρι 20.000€

7

Μεταφορικά Μέσα

Μέχρι 15.000€

8

Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Μέχρι 2.500€

9

Μελέτες/ έρευνες αγοράς

5.000€ και μέχρι 2.500€/μελέτη

10

Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων

(υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

40% και μέχρι 24.000€ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

 

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/2/2016.

Οι κατηγορίες με α/α (1), (2) και (3) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου